diensten

haalbaarheidsstudie.

Wij starten altijd met een haalbaarheidsstudie om de klant zekerheid te bieden dat zijn met MIM te produceren onderdeel aan zijn (technische en financiële) wensen voldoet. Belangrijk onderdeel van deze haalbaarheidsstudie is een ontwerpscan, waarmee we de geschiktheid van het productontwerp voor MIM onderzoeken. De uitkomst is dat MIM, eventueel na herontwerp van het product, inderdaad geschikt is of dat een alternatieve productietechniek geschikter is. Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld een afweging maken tussen MIM en 3D-printen. Tevens doen we een uitspraak over de maakbaarheid van het onderdeel, de toleranties en de vereisten voor materiaal en toepassing. In deze fase kunnen we al een voorlopige prijsopgave doen.