Diensten

design voor MIM.

Wij hebben alle benodigde deskundigheid in huis voor het beoordelen van productontwerpen met betrekking tot MIM-productie. Onze experts hebben tot wel twintig jaar ervaring en kennen alle mogelijkheden van het MIM-proces. We kunnen de klant adviseren over optimalisatie van het ontwerp voor MIM. Zo nodig doen we voorstellen voor aanpassing van het ontwerp met het oog op MIM-productie en integratie van aanvullende functionaliteit. Voor ontwerpen waaraan hoge eisen worden gesteld – denk aan mechanische en thermische belastingen – ondersteunen wij de klant bij testen. Dat betreft zowel computersimulaties als fysieke prototypes.