Automotive en industrie

lage kosten, hoge kwaliteit.

In de automotive en andere industrieën worden veel onderdelen in grote aantallen gemaakt. Die moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen tegen zo laag mogelijke kosten. Vaak gelden ook functionele eisen waarvoor bijvoorbeeld een laag gewicht en vormvrijheid in het ontwerp van belang zijn. Wanneer al deze uitdagende eisen bijeenkomen, is MIM vaak een aantrekkelijke keuze.

grote aantallen, strenge eisen.

Sinds onze beginjaren produceren wij MIM-onderdelen voor brandstofinjectoren voor automotoren in zeer grote aantallen. Zo hebben wij geleerd aan de strenge kwaliteitseisen van de automobielindustrie te voldoen en massaproductie efficiënt te organiseren. Voor andere toepassingen, onder meer in de offshore-industrie, produceren we snelkoppelingen die worden ingezet in agressieve omgevingen. MIM garandeert de daarvoor vereiste materiaalkwaliteit en corrosiebestendigheid.